Dne 28. 4. 2021 se prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR zúčastnil jednání pracovního týmu RHSD pro kulturní otázky.