Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

životopis

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA
 • Narodil se 24. května 1978 v Táboře.
 • Po hotelové škole vystudoval obchodní management na Trent Nottingham University (Brno International Bussines School), poté veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě. V roce 2013 ukončil doktorské studium na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Titul MBA získal v oboru Public Law (Ústav práva a právní vědy). V roce 2022 získal titul MSc. v oboru Moderní marketing (NEWTON University).
 • V sociálních službách působí od roku 1999, nejprve byl ředitelem Farní charity v Táboře (kontaktní centrum pro drogově závislé, asistenční služba, dobrovolnické centrum), v letech 2004 – 2008 byl ředitelem G-centra Tábor (domov pro seniory, pečovatelská služba, denní stacionář, odlehčovací služby, noclehárna, azylový dům pro ženy a matky s dětmi).
 • V roce 2007 byl zvolen prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a tuto funkci vykonává od roku 2008 na plný úvazek.
 • V roce 2013, 2017 a 2021 byl zvolen prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
 • Je držitelem ceny Osobnost roku 2007 v sociálních službách, finalista soutěže Manažer roku 2021 a finalista světového ocenění Association Executive director 2022.
 • Založil několik neziskových organizací, je členem Rady hospodářské a sociální dohody, Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, Rady vlády pro veřejnou správu, Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rady kvality ČR, Rady pro duševní zdraví, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, člen Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání při MŠMT.
 • Od roku 2015 je prezidentem evropské asociace European Ageing Network a od r. 2022 předsedou světovou asociace Global Ageing Network.
 • V letech 2013-2017 působil jako poradce ministra, později ministryně práce a sociálních věcí.
 • Je autorem či spoluautorem více než 130 odborných článků, kapitol v odborné literatuře či studií a analýz.
 • Je členem redakčních rad časopisů: Sociální služby, Sociální pracovník, Zdravotnictví a medicína.
 • Je zastupitelem a členem Rady města Tábor.
 • S manželkou Miroslavou, synem Theodorem Jákobem a dcerou Deborah Annou žije v Táboře.
 • Volný čas tráví s rodinou, četbou a hrou na kytaru či klavír.
Jiří Horecký
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
president of The European Ageing Network (EAN)
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
president of The European Ageing Network (EAN)
president of The European Ageing Network (EAN)