Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Odborná činnost

Kdokoliv si představuje, že všechny plody dozrávají současně s jahodami, neví nic o hroznech.

(Paracelsus)

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Odborná činnost

2024 - nyní
čestný člen Sdružení tajemníků městských a obecných úřadů ČR
2024 - nyní
člen Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
2024 - nyní
člen Rady MŠMT pro odborné vzdělávání
2024 - nyní
člen představenstva RHSD (Tripartita)
2024 - nyní
člen PT RHSD pro hospodářskou politiku
2024 - nyní
prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
2024 - nyní
člen Rady poskytovatelů zdravotních služeb při Ministerstvu zdravotnictví ČR
2023 - nyní
člen Expertní skupiny k systémové změně financování veřejně prospěšných služeb a činností ze státního rozpočtu
2022 - 2026
člen Rady města Tábor
2022 - 2026
člen Zastupitelstva města Tábor
2022 - nyní
člen Celostátní komise pro hodnocení prací a tvorbu katalogu prací
2022 - nyní
člen Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
2022 - nyní
vedoucí pracovního týmu RHSD pro kulturní otázky
2022 - nyní
Honorary Global Engagement Director of Geriatric Respite Care Foundation, UGANDA
2021 - nyní
vysokoškolský pedagog, Vysoká škola CEVRO Institut
2021 - nyní
člen pracovní skupiny pro telemedicínu při MZ ČR
2021 - nyní
člen Odborné rady nadace ABAKUS
2021 - nyní
člen redakční rady odborného časopisu Zdravotnictví a medicína
2021 - nyní
člen IFA Expert Centre (https://ifa.ngo/news-and-resources/ifa-expert-centre/)
2021 - 2026
člen Vědecké rady Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
2020 - 2023
člen Výkonné rady Social Services Europe
2020 - nyní
member of advisory group for the development of a Vaccination Advocacy Toolkit (VAT)
2020 - 2022
hodnotitel TAČR, program ETA
2019 – nyní
člen Rady vlády pro duševní zdraví
2019 - nyní
předseda Výkonné rady Global Ageing Network (GAN)
2019 - nyní
člen Odborné rady pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče
2019 - 2020
předseda Pracovní skupiny k pojištění dlouhodobé péče v ČR
2019 - 2020
výzkumný pracovník – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
2018 - 2023
člen Meziresortní komise pro dlouhodobou péči
2018 - nyní
člen Pracovní skupiny k personální stabilizaci a náboru zaměstnanců ve zdravotnictví MZ ČR
2018 - 2023
člen Meziresortní skupiny pro deinstitucionalizaci sociálních služeb
2017 - 2020
předseda Expertní skupiny pro dotační program pro muzea a galerie
2017 - nyní
viceprezident evropské Federace zaměstnavatelů v sociálních službách (FESE)
2017 - 2024
člen Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání při MŠMT
2017 - nyní
člen pracovní skupiny k materiálně technickému standardu sociálních služeb při MPSV
2016 - 2019
spoluzakladatel politické strany Realisté
2016 - nyní
člen poradního sboru Generálního ředitelství Úřadu práce ČR
2016 - nyní
člen Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
2016 - nyní
prezident E.D.E. (European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly), od r. 2018 EUROPEAN AGEING NETWORK
2016 - 2020
člen Platformy pro odborné vzdělávání na národní úrovni MŠMT
2016 - 2018
člen Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV
2015 - nyní
člena pracovního týmu pro daně a pojištění RHSD
2015 - 2020
člen Platformy programového partnerství pro začleňování a přístup ke službám OP Zaměstnanost, MPSV ČR
2015 - 2019
člen Výboru zástupců resortů a institucí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
2015 - nyní
člen Rady hospodářské a sociální dohody hlavního města Prahy
2015 - nyní
člen Rady vlády pro veřejnou správu
2015 - nyní
člen Rady kvality ČR (při MPO ČR)
2015 - 2018
člen Výkonné rady EAHSA (The European Association of Homes and Services for the Ageing)
2015 - nyní
člen Meziresortní a mezioborové pracovní skupiny pro přípravu Národního akčního plánu pro Alzheimerovu chorobu a další obdobná onemocnění na léta 2014 – 2017
2015 - 2019
člen Stálé pracovní komise pro tvorbu personálních standardů a kvalifikací v sociálních službách při MPSV
2014 - 2022
člen pracovního týmu RHSD ČR pro kulturní otázky
2014 - nyní
člen sekce zdravotnictví a sekce zaměstnanosti a práce Hospodářské komory ČR
2014 - nyní
člen pracovní skupiny na podporu zaměstnávání starších osob při Radě vlády pro seniory a stárnutí populace
2014 - nyní
předseda pracovní skupiny na podporu rozvoje služeb pro seniory při Radě vlády pro seniory a stárnutí populace
2014 - 2019
člen Odborné rady Cevro INSTITUTU
2014 - 2016
člen Akademické rady Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s
2014 - nyní
člen dotační komise MPSV pro sociální služby
2014 - 2020
člen Vědecké rady Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
2014 - nyní
člen pracovního týmu pro vzdělávání a lidské zdroje RHSD ČR
2014 - nyní
člen pracovního týmu pro veřejné služby a veřejnou správu RHSD ČR
2014 - nyní
člen pracovního týmu pro bezpečnost práce RHSD ČR
2014 - nyní
člen pracovního týmu pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost RHSD ČR
2014 - nyní
člen redakční rady časopisu Listy sociální práce
2014 - nyní
vedoucí pracovního týmu RHSD ČR pro nestátní neziskové organizace
2014 - 2017
člen Meziresortní skupiny k řešení problematiky sociálně zdravotního pomezí při MPSV a MZ ČR
2014 - 2016
člen pracovní skupiny pro koncepční řešení problematiky následné a dlouhodobé péče (MZ ČR)
2013 - nyní
člen pracovního týmu RHSD pro sociální otázky
2013 - nyní
člen Rady hospodářské a sociální dohody ČR
2013 - 2014
člen pracovní skupiny pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou (NFV)
2013 - nyní
prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR
2013 - 2017
poradce ministra/ministryně práce a sociálních věcí
2013 - 2014
člen pracovní skupiny pro zefektivnění akreditačního systému (Fond dalšího vzdělávání)
2013 - 2014
člen pracovní skupiny pro zvýšení kvality vzdělávacích programů (Fond dalšího vzdělávání)
2012 - 2019
člen Odborné sekce kvality MZ a MPSV při Radě kvality ČR
2012 - 2013
člen pracovní skupiny k novým druhům sociálních služeb, MPSV ČR
2012 - 2013
člen pracovní skupiny Deinstitucionaizace služeb pro seniory
2011 - nyní
soudní znalec v oblasti Ekonomika a financování sociálních služeb
2011 - 2013
člen Komise pro plánování sociálních služeb HM Prahy
2011 - 2013
člen Expertní skupiny k projektu „Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb“
2011 - 2013
člen expertní hodnotící komise programu BETA při Technické agentuře ČR pro MPSV ČR
2010 - 2011
předseda Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách
2010 - nyní
předseda Rady pro inspekce kvality sociálních služeb RHSD ČR
2010 - 2015
člen předsednictva monitorovací skupiny Individuálního projektu MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“
2009 - 2016
člen Akreditační komise MPSV pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách
2009 - nyní
člen redakční rady odborného časopisu Sociální služby
2009 - 2013
člen hodnotící komise pro výzvy OP LZZ
2009 - 2013
člen Expertního panelu k dlouhodobé péči
2009 - 2012
viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů
2008 – 2014
předseda pracovní skupiny Sociální a zdravotní služby a dlouhodobá péče (dříve pro bydlení seniorů a rezidenční služby) při Radě vlády pro seniory a stárnutí populace
2008 – 2012
člen Generální rady evropské Asociace E.D.E.
2008 - 2013
člen rady Farní charity Tábor
2008 - 2010
člen Dozorčí komise G-centra Tábor
2008 - 2009
ředitel sociální sekce Unie zaměstnavatelských svazů ČR
2007 – nyní
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb
2007 – nyní
člen poradního výboru Úřadu práce v Táboře
2007 – 2017
člen Komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR
2007 – nyní
člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
2007 - 2009
člen komise Rady města Tábor pro Komunitní plánování sociálních služeb
2006 – 2010
člen Finančního výboru Zastupitelstva města Tábor
2006 – 2010
člen komise Rady města pro pohledávky
2006 – 2007
Guvernér Kiwanis International, District Czech Republic and Slovakia
2006 – 2007
člen prezidia Asociace poskytovatelů sociálních služeb
2004 – 2010
člen sociální komise Rady města Tábora
2003 – 2010
člen komise Rady města pro mezinárodní spolupráci, od r. 2006 – 2010 předseda
2002 – 2010
člen komise Rady města pro menšiny, cizince a uprchlíky

Ocenění

2022
Nejlepší Asociace v sektoru sociálních služeb ve střední Evropě, EuroNews
2021
International & European Association Awards 2021, Best Project by a National Association, Association Executives
2021
International & European Association Awards
2020
Finalista soutěže Manažer roku 2020
2008
Osobnost roku v sociálních službách
2008
G-centrum Tábor – Cena kvality, II. místo v kategorii Domov pro seniory

Účast na konferencích

Aktivní a pasivní účast na mezinárodních konferencích

2023-10-12
Thematic Seminar: Improving working conditions in social services: Promising practices from across Europe
Brusel, Belgie, Aktivní
2023-09-13
EUROPEAN CONFERENCE 2023: Personal budgets: a human rights-based way to fund and organise support
Brusel, Belgie, Aktivní
2023-09-07. a 08.
GLOBAL AGEING CONFERENCE 2023
Glasgow, Velká Británie, Aktivní
2023-06-19. a 20.
6th International Conference on Aging & Technology Fair
Praha, Aktivní
2023-05-05
The final conference of the GivingCare – Empowering Caregivers project
On-line (Brusel), Aktivní
2023-03-15
EURECO FORUM 2023
Brusel, Belgie, Aktivní
2023-03-06
Agilität, Bewegung und Antizipation von Bedürfnissen im Gesudnheitswesen
Bern, Švýcarsko, Aktivní
2023-02-21
Time for social services based on dialogue, WRZOS
Varšava, Polsko, Aktivní
2022-11-30
Digital and non-digital skills of health care professionals, HOSPEEM
On-line (Brusel), Aktivní
2022-11-22 a 23
Labour Mobility Practitioners‘ Network, Wich Way(s) Foward on EU Labour Migration, ESN
Brusel, Belgie, Aktivní
2022-11-07
Striving for Quality in Scoial Services and Social Care
Praha, Aktivní
2022-10-18
Integrating Nutrition in Care: Imperative to EU Citizens’ Health
Praha, Aktivní
2022-09-28
CARE 4.0
Vídeň, Rakousko, Zdravice, Aktivní
2022-09-08
Labour migration, 25th International Metropolis Conference
Berlín, Německo, Aktivní
2022-07-19
International Federation of Ageing, Improving Vaccine Confidence in the Most Vulnerable Populations
Brusel, Belgie, Aktivní
2022-06-09 až 11
Social dialogue and capacities of social partners in social services
Castelo Branca, Portugalsko, Aktivní
2022-06-02 a 03
Social dialogue and capacities of social partners in social services
Athény, Řecko, Aktivní
2022-04-27
The Digital Revolution in Aged Care
On-line (Austrálie), Aktivní
2022-04-11 až 13
XVI. Congreso Internacional Lares-EAN – Los cuidados de larga duración
Alicante, Španělsko, Aktivní
2022-04-05
Workforce Summit – Long Term Care
Mölm, Švédsko, Aktivní
2021-11-18
International Keynote: Exploring Long-term Care in Europe, CONGRESS Innovation Residential Aged Care
On-line (Australia), Aktivní
2021-10-21
Deinstitutionalisation in the Czech Republic
Varšava, Polsko, Aktivní
2021-09-22
Workforce in LTC, EAN traning programme
Iasi, Rumunsko
2021-07-12 a 13
Long-Term Care and Pension Adequacy in an Ageing Society
On-line, Pasivní
2021-07-09
Creating and launching a successful Member´s mobile app
On-line, Aktivní
2021-06-22
COVID-19 Pandemic International Roundtable – Challenges and Opportunities in Elderly Community Care Systems
On-line, Aktivní
2021-06-14
Budoucnost péče o seniory v Dánsku a ve střední a východní Evropě
On-line, Aktivní
2021-06-11
The pandemic’s impact on lives of older people and support
On-line, Aktivní
2021-06-03
Innovations and technologies in long term care
On-line, Aktivní
2021-06-01
Valná hromada HOSPEEM
On-line, Pasivní
2021-05-10
High-Level online event on the mental health impact of COVID-19 – ‘Mental health and the pandemic: living, caring, acting!’
On-line, Aktivní
2021-05-10
Mental health and the pandemic: living, caring, acting!
On-line, Pasivní
2021-05-04
Care Workers on the Coronavirus Front Line
On-line, Aktivní
2021-04-20
Strengthening Social Dialogue in the Hospital Sector in the East, South and Central Europe
On-line, Aktivní
2021-03-29
THE EUROPEAN SILVER ECONOMY IN 2021: the case of Eldicare
On-line, Zdravice
2021-03-23
International online Roundtable – COVID-19 effects on the Elderly in the Community
On-line, Aktivní
2021-03-11
Impact of COVID on the mental health of professional care workers and strategies
On-line, Pasivní
2021-02-25
MSD in the health sector – From evidence to practice
On-line, Aktivní
2021-02-23
The Informal Carers Interest Group
On-line, Aktivní
2021-02-17
3° Rapporto Osservatorio LTC: Le prospettive per il settore sociosanitario oltre la pandemia
On-line, Pasivní
2021-01-22
Vaccination Advocacy Toolkit (VAT) Advisory Group Meeting – Popis:Social Employers – EPSU Event on „workforce challenges in Social services
On-line, Pasivní
2021-01-12
1st Coordinated Action meeting 2021 – COVID19 and Social Services
On-line, Pasivní
2021-01-06
Working with an elderly population in Covid-19 times: problems, needs and good practices
On-line, Aktivní
2020-12-01
Fifth International online Roundtable – COVID-19 effects on the Elderly in the Community
On-line, Pasivní
2020-12-01
Mobilizing Patient Groups to Change Vaccine Policy
On-line, Aktivní
2020-11-30
The impact of COVID1Expert Workshop -9 on living conditions of older people and their care needs
On-line, Aktivní
2020-11-13
ESN 2020 autumn seminar on Delivering Quality in Ageing and Care
On-line, Aktivní
2020-10-20
5. mezinárodní izraelský webinář na téma “Remote Employment of People with Disabilities – Challenges, Technologies, Solutions and Best Practices”
videokonference, Pasivní
2020-10-19
Závěrečná konference projektu PESSIS
videokonference (organizátor FESE), Aktivní
2020-09-25
Předsednictvo FESE
Paříž, Francie, Aktivní
2020-06-25
Social Services & COVID-19: what role for EU
On-line, Pasivní
2020-04-01
International Online Roundtable – The COVID-19 Pandemic – Challenges and Opportunities in Elderly Community Care Systems
On-line, Pasivní
2020-02-27
Thematic Seminar with EPSU
Brusel, Belgie, Pasivní
2020-02-26
Valná hromada FESE
Brusel, Belgie, Aktivní
2020-02-19
PHS workshop EASPD
Praha, Aktivní
2020-02-06
Budoucnost pracovníků v dlouhodobé péči v Evropě
Paříž, Francie, Aktivní
2020-01-30
Jednání EB EAN
Frankfurt, Německo, Aktivní, Moderace
2019-11-22
Konference EAN
Brusel, Belgie, Aktivní
2019-11-21
Jednání EB EAN
Brusel, Belgie, Aktivní, Moderace
2019-10-23. a 25.
Kongres k budoucnosti prosperity
Matera, Itálie, Aktivní
2019-10-23
Valná hromada EAN
Matera, Itálie, Aktivní, Moderace
2019-09-16.- 20.
Global Ageing Network Workforce Summit
Toronto, Kanada, Aktivní
2019-08-22
Setkání FESE
Paříž, Francie, Aktivní
2019-06-27
Závěrečná konference projektu PESSIS
Brusel, Belgie, Aktivní
2019-05-16
Sociální služby nejen v Evropě
Mikulov, Aktivní
2019, 7. a 9. 4.
Associations World Congress & Expo 2019
Gothennburg, Pasivní
2019-03-20
Transformace v sociálních službách včera, dnes a zítra
Olomouc, Aktivní
2019, 7. a 8. 3.
Measuring Long-term Care
Brusel, Belgie, Aktivní
2019-02-27
It is a LTC …. care for the senior generation now and in the future
Moskva, Rusko, Aktivní
2019-02-14
3rd Thematic Seminar Recruitment and Retention in Social Services: Improving the sector’s attractiveness
Brusel, Belgie, Aktivní
2019-01-29
Taking stock of EU action in the area of long-term care
Brusel, Belgie, Aktivní
2018-12-11
Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů
Praha, Aktivní
2018-10-25
XIII Lares Congress 2018
Madrid, Španělsko, Aktivní
2018-10-24
Thematic Meeting on Digitalisation in Social Services
Brusel, Belgie, Aktivní
2018, 27. a 28. 9.
KVALITA opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 21.storočia
Bojnice, Slovenská republika, Aktivní
2018,13. a 14. 9.
1st joint E.D.E – EAHSA Congress in 2018
Praha, Aktivní, Moderace, Zahájení
2018-06-25
INVESTICE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Praha, Zahájení
2018-05-30
Sociální služby v Evropě
Mikulov, Aktivní, Zahájení
2018-05-16
Role nemocnic ve 21. století
Praha, Pasivní
2018-05-15
Recent Trends in Social Sciences. Innovative Practices on Long Term Care
Iasi, Rumunsko, Aktivní
2018, 12. a 13. 4.
Valná hromada a výkonná rada E.D.E.
Bukurešť, Rumunsko, Aktivní, Moderace
2018-02-07
A New Gender Contract: Implementing gender equality in times of crisis
Praha, Aktivní
2018-01-17
PESSIS III Podpora zaměstnavatelů v sociálních službách v sociálním dialogu
Brusel, Belgie, Aktivní
2017-11-28
Conference on The Human Rights of Older Persons and Long-term Care
Brusel, Belgie, Aktivní
2017-11-27
The EU Investment Plan: Investing in Social Care & Support
Brusel, Belgie, Pasivní
2017-11-23
Historicky VII. česko-slovenský kongres Bazální stimulace® s mezinárodní účastí
Ostrava, Zdravice
2017-11-13
Invitation to the Workshop “Future Trends in Nursing Care”
Vilnius, Litva, Aktivní
2017, 3. a 4. 11.
Executiv Board E.D.E.
Barcelona, Španělsko, Aktivní, Moderace
2017-10-20
PESSIS III Podpora zaměstnavatelů v sociálních službách v sociálním dialogu
Brusel, Belgie, Aktivní
2017-10-19
6. setkání evropských partnerů v rámci projektu PESSIS III
Brusel, Belgie, Aktivní
2017, 27. - 29. 9.
15. mezinárodní kongres E.D.E. – Care Home Director Today and Tomorrow
Toruň,Polsko, Aktivní, Zahájení
2017-06-19
Executiv Board E.D.E.
Paříž, Francie, Aktivní, Moderace
2017-06-09
Setkání evropských partnerů v rámci projektu PESSIS III
Brusel, Belgie, Aktivní
2017-05-31
Sociální služby jako výzva pro zaměstnavatele a zaměstnance v kontextu stárnutí populace
Praha, Aktivní
2017, 30. a 31. 5.
Sociální služby nejen v Evropě
Mikulov, Aktivní, Moderace, Zahájení
2017-05-15
FROM WORDS TO COMMUNITY LIVING (OD BESED DO ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI)
Kranj, Slovinsko, Aktivní
2017, 17. a 18. 4.
7th Global Forum on Incontinence
Řím, Itálie, Pasivní
2017, 6. a 7. 4.
Executive Board AGE Platform
Brusel, Belgie, Pasivní
2017-03-30
Expert meeting on Delivering residential care services, Eurofound Wyattville road Ireland
Dublin, Irsko, Pasivní
2017-03-22
PESSIS III Scenario 3rd European Social Dialogue Meeting & EP Hearing
Brusel, Belgie, Pasivní
2017-01-13
Executive Board E.D.E.
Curych, Švýcarsko, Aktivní, Moderace
2016-12-07
Financování sociálních služeb v EU
Bratislava, Aktivní
2016, 4. a 5. 12.
Congress and hearing EAHSA
Brusel, Aktivní
2016-10-11
Hygienic Heating Solutions
Praha, Aktivní
2016, 3. a 4. 10.
Příprava společnosti na demografické změny
Brno, Aktivní
2016, 27. - 28. 9.
19th INTERNATIONAL LONG-TERM CARE CONFERENCE – The Family,the community and the institution in long-term care
Torun, Polsko, Aktivní
2016-09-22
Think European-Act Locally: New Business models and success stories in the provision of care, housing and services for the elderly
Lyon, Francie, Aktivní, Moderace
2016-09-17
Jednání GA EDE
Brusel, Aktivní, Moderace
2016-09-16
Jednání EB EDE
Brusel, Aktivní, Moderace
2016-09-07
Caring for the Elderly and Adults with Special Needs Tomorrow
Maribor, Slovinsko, Aktivní
2016-07-11
Závěrečná konference projektu CEEP Social services in European cross-industry Social dialogue: towards a strong ad deeper involvement
Brusel, Belgie, Aktivní
2016-06-15
The perspectives of end-users and health and long-term care practitioners
Brusel, Belgie, Aktivní
2016, 24. a 25. 5.
Sociální služby v ČR a Evropě
České Budějovice, Moderace, Zahájení
2016, 19. a 20. 4.
Global Forum on Incontinence
Berlín, Německo, Pasivní
2016-02-25
SOCIAL SERVICES IN EUROPEAN CROSS-INDUSTRY SOCIAL DIALOGUE
Praha, Aktivní
2016-01-21
Kick off meeting
Brusel, Belgie, Pasivní
2016-01-19
Demence v České republice
Praha, Moderace, Zahájení
2015-12-17
Implementation and monitoring guide of PHS policies – EFSI
Madrid, Španělsko, Aktivní
2015-12-10
Tailored made training on European Social dialogue
Brusel, Belgie, Aktivní
2015-12-09
Mezinárodní konference zaměstnavatelů sektoru veřejných služeb FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB
Praha, Moderace, Zahájení
2015-12-07
EAHSA BOARD AND AGM MEETING
Brusel, Belgie, Aktivní
2015-11-04
V. mezinárodní teatroterapeutická konference
Olomouc, Zahájení
2015-09-26
Generální rada E.D.E.
Montreux, Švýcarsko, Aktivní
2015-09-22
4Quality! Project Invitation Regional seminar
Vídeň, Rakousko, Aktivní
2015-09-15
Budování znalosti sociálního dialogu a informování sociálních partnerů v České republice o kolektivním vyjednávání na úrovni EU
Praha, Aktivní, Zahájení
2015-06-20
Setkání generální rady mezinárodní organizace FEANTSA
Paříž, Francie, Pasivní
2015-06-16
Elektronická evidence tržeb – Zkušenosti a očekávání
Praha, Pasivní
2015-05-20
Responsible Industry EU project
Karlsruhe, Německo, Aktivní
2015, 6. a 7. 5.
Quality of Life Conference
New York, USA, Pasivní
2015, 24. a 25. 4.
Generální rada E.D.E
Budapešť, Maďarsko, Pasivní
2015-03-26
Mezinárodní konference k patnácti letům činnosti veřejného ochránce práv
Brno, Pasivní
2014-12-17
Konference mezinárodní organizace CEEP
Brusel, Belgie, Aktivní
2014-11-19
Third Sector Leadership Network
Londýn, Velká Británie, Aktivní
2014-11-19
Education Leadership & Management Network
Londýn, Velká Británie, Aktivní
2014-09-25
EAHSA Conference 2014
Amsterdam, Nizozemí, Aktivní
2014-09-24
Qualitätsmanagement in Langzeitpflegeeinrichtungen in Bezug auf wirtschaftliche, medizinische und gesellschaftliche Aspekte
Torun, Polsko, Aktivní
2014-09-23
PESSIS2 AGENDA – Final Conference
Brusel, Belgie, Aktivní
2014-02-11
Služby pro domácnosti – příležitost pro zaměstnanost a flexibilitu trhu práce
Praha, Zahájení
2014-01-29
Sociální služby Slovenské republiky – podpora transformace systémů
Žilina, Aktivní
2013, 14. a 15. 11.
ESN Members´Forum
Brussels, Belgie, Pasivní
2013, 11. a 12. 11.
Conference on Personal and Household Services
Brussels, Belgie, Aktivní
2013, 26. a 27. 9.
Peer Review ‘Dignity first – priorities in reform of care services
Stockholm, Švédsko, Aktivní
2013-09-19
Fachkräftetagung der Jugendberufshilfe und Arbeitsverwaltung
Dražíč, Pasivní
2013-09-16
International Expert Meeting on Eldercare Services
Berlín, Německo, Aktivní
2013-09-10
Veřejná ekonomika a správa
Ostrava, Aktivní
2013, 24. až 26. 6.
Public Services Summit
Dublin, Irsko, Pasivní
2013, 16. a 17. 5.
Historicky V. český národní kongres Bazální stimulace a X. mezinárodním kongresem Bazální stimulace
Praha, Zahájení
2013-04-18
Flexicurity a syndrom vyhoření ve zdravotnictví a sociálních službách
Praha, Zahájení
2013-04-09
Poskytování sociálních služeb v českých a bavorských pobytových zařízeních sociálních služeb
Prachatice, Moderace, Zahájení
2013-03-19
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve Švýcarsku
Praha - Průhonice, Zahájení
2013-03-05
Vliv demografického vývoje na sociální dialog v sociálních službách
Brno, Aktivní
2013, 14. a 15. 2.
Fachkongress Alter, Congres Beaulieu
Lausanne, Švýcarsko, Pasivní
2013, 30. a 31. 1.
Exploiting the employment potential of personal and household services
Brussels, Belgie, Pasivní
2012, 4. - 5. 5.
Kongres Bazální stimulace
st. Gallen, Švýcarsko, Pasivní
2011-11-30
Fachtage – Pflege und Beruf
Mnichov, Německo, Aktivní
2011, 10. - 11. 11.
Historicky IV. mezinárodní kongres Bazální stimulace
Tábor, Zahájení
2011, 29. 9. - 1. 10.
12. Evropský kongres EDE
Praha, Zahájení
2011-06-10
Mezinárodní konference „Proměny a inovativní postupy v sociálních službách v Nizozemsku, Velké Británii, Slovenské republice a České republice
Otrokovice, Aktivní
2011, 19. - 20. 5.
Quality of lifer in long-term social care institutions, achievements and challenges
Jürmala, Lotyšsko, Aktivní
2011-05-05
Inovácie, plánovanie a kvalita socilnych služieb v komunite
Ružomberok, Slovenská republika, Aktivní
2011, 30. 4. - 1. 5.
11. Výroční mezinárodní kongres Bazální stimulace
Grätz, Rakousko, Zdravice
2011, 21. - 22. 3.
Odborná konference EDE
Paříž, Francie, Zdravice
2011
Československý kongres paliativní medicíny
Olomouc, Aktivní
2010, 18. - 19. 10.
Peer review – Quality in long term care
Murnau, Aktivní
2010
Kvalita ve veřejné správě
Bratislava, Slovenská republika, Aktivní
2010, 15. - 17. 9.
11. Rakouský kongres
Vídeň, Rakousko, Zdravice
2010, 8. - 10. 9.
Konference E-Qalin
Hannover, Německo, Aktivní
2010, 19. - 20. 1.
III. Kongres Bazální stimulace
Frýdek-Místek, Zdravice
2009, září
11. Evropský kongres E.D.E.
Luxembourg, Aktivní
2009
III. Mezinárodní konference MPSV v rámci předsednictví ČR EU, Sociální služby jako nástroj sociálního začleňování
Praha, Moderace
2007
XVI. Celoslovenská konference sester,
Ružomberok, Slovenská republika, Aktivní
2007
1st Wordl congress E.D.E. and 10th European congress
Berlín, Moderace
2004
Celoslovenská konferenci sester, Banská Bystrica, Slovensko
Banská Bystrica, Slovensko, Aktivní