Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Vzdělání a praxe

Kdokoliv si představuje, že všechny plody dozrávají současně s jahodami, neví nic o hroznech.

(Paracelsus)

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Vzdělání

2021 – 2022

NEWTON University,  studium MSc. v oboru Moderní marketing

2010 – 2013

Vysoká škola finanční a správní Praha, doktorské studium, obor Finance

2009 – 2010

Ústav práva a právní vědy Praha, studium MBA v oboru Public law

2007 – 2009

Česká zemědělská univerzita Praha, Veřejná správa a regionální rozvoj

2002 – 2006

Nottingham Trent University – Brno International Bussines School, získaný titul: BA (Hons) in Bussines management, nostrifikovaný MZLU Brno

1999 – 2000

Pedagogická fakulta, Anglický jazyk –Německý jazyk (nedokončeno)

1995 – 1996

Státní jazyková škola, České Budějovice

1992 – 1997

Střední hotelová škola, Tábor

1984 – 1992

Základní jazyková škola, Tábor

Státní a jiné zkoušky, diplomy, certifikáty, vysvědčení

 • Vysokoškolský diplom – Ph.D. – Finance
 • Vysokoškolský diplom – Ing. – Hospodářská politika a regionální rozvoj
 • Diplom – MBA in Public law
 • Vysokoškolský diplom – B.A. (Hons) in Bussines management
 • Maturitní zkouška
  (Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Anglický jazyk, blok odborných předmětů)
 • Základní státní zkouška – Německý jazyk, Anglický jazyk
 • Všeobecná státní zkouška – Německý jazyk
 • Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 • Certifikaat Nederlands als tweede taal

Pracovní aktivity

2024 – nyní

prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

2022 – 2023

předseda Global Ageing Network

2021 – nyní

předseda Správní rady Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb

2017 – nyní

viceprezident evropské Federace zaměstnavatelů v sociálních službách (FESE)

2016 – nyní

prezident EAN (European Ageing Network) (dříve E.D. E. – European Association for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly)

2014 – 2016

výzkumný pracovník, konzultant Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

2013 – nyní

prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

2007 – nyní

prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

2003 – 2008

ředitel G-centra Tábor (služby: Domov pro seniory, Odlehčovací služby, Pečovatelská služba, Denní stacionář, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Noclehárna pro muže, Středisko sociálních služeb)

2001 – 2003

ředitel Farní charity Tábor (střediska: Auritus, centrum pro lidi ohrožené drogou, Dobrovolnické centrum, Asistenční služba)

2000 – 2001

pobyt v U.S.A.

1999 – 2000

ředitel Farní charity Tábor

1998 – 1999

civilní služba – MěÚ Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu

1997 – 1998

soukromá základní škola Orbis Pictus v Táboře, pozice: učitel německého jazyka

Zahraniční krátkodobé stáže a školení

2023

týdenní studijní pobyt v Madridu, LARES

2022

týdenní studijní pobyt ve Finsku

2022

obchodní mise ZDRAVOTNICTVÍ 2022, Izrael

2021

týdenní studijní pobyt v Nizozemí

2019

obchodní mise Izrael

2018

studijní pobyty ve Francii, Španělsku

2018

dvoutýdenní studijní pobyt v Austrálii

2016

týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku

2015

týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku (zaměřeno na Alzheimerovu chorobu)

2015

týdenní studijní pobyt v Rakousku

2015

týdenní studijní pobyt v Rakousku (v rámci projektu k podpoře sociálního dialogu)

2015

týdenní studijní pobyt ve Finsku (v rámci projektu k podpoře sociálního dialogu)

2015

týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku (zaměřeno na Alzheimerovu chorobu)

2015

týdenní studijní pobyt v Rakousku

2013

týdenní studijní pobyt ve Francii

2012

týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku

2012

týdenní studijní pobyt na Slovensku a Ukrajině

2011

týdenní studijní pobyt na Islandu

2011

týdenní studijní pobyt v Itálii

2011

týdenní studijní pobyt ve Švýcarsku

2010

týdenní studijní pobyt na Islandu

2010

týdenní studijní pobyt ve Slovinsku

2009

týdenní studijní pobyt v Nizozemí

2009

certifikovaný procesní manažer systému kvality E-Qalin, Eisenach

2007

Governors training programme III., Indianapolis, USA

2007

odborná stáž u poskytovatelů sociálních služeb, Wels, Rakousko, 7 dnů

2006

Governors traning programme II., Gent, Belgie

2006

Governors training programme I., Indianapolis, USA

2006

Absolvování pilotního vzdělávacího programu MPSV ČR – Komunitní plánování sociálních služeb

2000

Konstanz, Něměcko – nízkoprahová a sociální zařízení, 5 dnů

2000

Bernau bei Berlin, Německo, nízkoprahová zařízení, léčebna, psychosociální poradny, sociální zařízení, 5 dnů

1999

Nizozemí – Gelderland, domov důchodců, školní zařízení, ÚSP, 1 týden

1998, 1999

Ukrajina – humanitární pomoc v církevních, zdravotních a sociálních zařízeních

1996, 1998

Ústav sociální péče FATIMA – Nieuw Wehl, Nizozemí – 2 měsíce

Znalost cizích jazyků

Anglický jazyk

výborná znalost slovem i písmem

Německý jazyk

výborná znalost slovem i písmem

Nizozemský jazyk

výborná znalost slovem i písmem

Francouzský jazyk

základní znalost slovem i písmem